Home > Informatie > Historische informatie

Historische informatie

De mC9002, vers afgeleverd door Beijnes uit Haarlem. Foto: Rene Mathot.
1924 Gebouwd door fa. J.J. Beijnes aan het stationsplein te Haarlem als mC9002. Afgeleverd op 2 mei 1924 en in dienst gesteld op 5 mei 1924 in de kleur crème/groen als 3e klasse motorwagen (serie C9001 - 9038). Het met houten banken ingerichte motorrijtuig is een protorijtuig voor de snel- en stoptreinen op de in 1927 te elektrificeren hoofdlijn Amsterdam CS - Haarlem - Den Haag HS - Rotterdam DP. In totaal zijn er 259 "Blokkendozen" gebouwd, verdeeld over 14 typen.
Meer informatie over Beijnes uit Haarlem is te vinden op www.renemathot.nl.
1930 Vanaf dit jaar werden alle Blokkendozen donkergroen geschilderd.
1937 Alle banken van de 3e klasse werden bekleed met leerdoek gevuld met zeegras.
1944 Na een ontsporing werd de mC9002 overgebracht naar Werkspoor. Na afloop van de oorlog word hij daar vrijwel hersteld terug gevonden.
1945 Na volledig herstel maakt de mC9002 deel uit van de eerste elektrisch gereden trein op 15 augustus 1945.
1955 Door sanering van het materieelpark werd het motorrijtuig vernummerd in C9452 (serie C9451 - 9482).
1956 Bij het afschaffen van de 3e klasse (C), wordt het motorrijtuig verlettert van C9452 naar B9452 (serie B9451 - 9482).
1959 Buitendienststelling voor verbouwing.
1960 De B9452 wordt bij fa. Jansen te Bergen op Zoom tot motordienstwagen mDW169306 (serie mdW169306 - 169310) omgebouwd. Hij krijgt hierbij een bruine kleur. Het interieur wordt geheel verwijderd en in het midden, aan beide zijden, worden dubbele schuifdeuren aangebracht. De elektrische Vickers installatie wordt vervangen door een Heemaf installatie. De vouwbalgkopwand vervalt en wordt vervangen door een gesloten kopwand van de BD9111 (dit motorrijtuig werd verbouwd tot getrokken rijtuig BD5906). De mDW's zijn bedoelt voor het vervoer van magazijngoederen tussen de NS werkplaatsen, vaak versterkt met enkele goederenwagens.
1967 Buiten dienst gesteld.
1968 Weer in dienst gesteld, nu echter als wegleer motorrijtuig voor de opleiding van machinisten met als depot Watergraafsmeer. Later gaat de mDW naar depot Eindhoven.
1980 Naamgeving "Jaap", naar de groepschef gronddienst te Eindhoven, dhr. Jaap Mol.
1981 Wegen hoge revisiekosten buiten dienst gesteld. Dankzij STIBANS en onder de hoede van enkele liefhebbers te Eindhoven, werd de mDW voor de toekomst bewaard.
1990 De mDW wordt aan de hobbyclub van de hoofdwerkplaats Haarlem ter beschikking gesteld, met als doel het motorrijtuig terug te brengen in de oorspronkelijke toestand. Hiervoor stelt het Spoorwegmuseum het ex Hoogovens rijtuig 76103 (C9409) beschikbaar voor de levering van onder andere interieur, vouwbalgkopwand en zijwand delen.
1997 Voltooiing van het motorrijtuig met de herindienstelling van de mC9002.
1999 In 1999 heeft de "Jaap" de A-status verworven en is hij opgenomen in het Register Railgebonden Historische Objecten van Stabien. Dat houdt in dat de "Jaap" nu als rijdend monument wordt beschouwd.
2006 mC9002 "Jaap" opgenomen als waardering van de mobiele collectie Nederland "Erfgoed dat beweegt" (ISBN 90-76092-42-7).
2009 Er wordt een begin gemaakt aan de inbouw van ATB-E. Dit is een vereiste van de Inspecteur van Verkeer en Waterstaat (IVW). Het veilig rijden op het spoorwegnet geldt voor alle voertuigen.
2012 Na enkele proefritten is de inbouw van ATB-E afgerond en mag, na goedkeuring door IVW, de motorwagen C9002 “Jaap” weer op de baan zijn diensten verlenen.
2015 Vanaf 16 januari 2015 is de mC9002 "Jaap" geregistreerd onder het UIC-nummer 9084 000 9002-7 van het type Mat'24. Dit nummer, in tegenstelling tot het overige materieel, behoeft niet zichtbaar op de buitenzijde zichtbaar te zijn. Wel is dit nummer op een bordje in de cabine terug te vinden.
Een kleine collectie historische foto's van Beijnes, met dank aan Rene Mathot.